कार्यकारिणी सदस्य

कार्यकारी मंडळ
पद नावं संपर्क क्र.
अध्यक्ष श्री. बाळकृष्ण लोके ९८६७७०९७४५
उपाध्यक्ष श्री. सुरेश कदम ९८२०३०२१२५
सचिव श्री. मिलन काते ९९६९३२७२५२
सह सचिव

श्री. प्रदिप कदम

९८९२१५५०८०
कोषाध्यक्ष श्री. शंकर राणे ९२२००७०९१३
सह कोषाध्यक्ष श्री. अनिकेत संकपाळ ८६९१०८७५३३
 
कार्यकारी सदस्य
नावं संपर्क क्र.
श्री. सुधीर जाधव ९९६९६३२७०४
श्री. महेश काताळे ९९६९१०७७७५
श्री. ओमिक गावंड ९८७०८२००३४
श्री. प्रकाश कदम ७०४५७०००४१
श्री. दिशांत घरत ९९३०४८७५७४
श्री. सिद्धेश घडशी ९६९९९९२६१७